Podstawowym badaniem radiologicznym jest zdjęcie pantomograficzne. Obrazuje ono stan zębów i struktur przyległych. Pozwala m.in. dostrzec obecność ubytków próchnicowych, których nie widzimy gołym okiem, zlokalizować zmiany chorobowe w okolicy korzeni zębów i tkanek je otaczających czy też sprawdzić, które zęby były w przeszłości leczone endodontycznie.

Do wizualizacji pojedynczych zębów służą zdjęcia radiowizjograficzne, pomocne zwłaszcza w stomatologii zachowawczej oraz endodoncji. To skuteczna metoda wykrywania próchnicy.